برق رفتگی های بدون برنامه

برق

تابستان سخت صنعت برق ، دامن صنایع دیگر کشور را هم گرفته است و بسیاری از کارخانه ها و واحدهای صنعتی از قطع مکرر  شکایت دارند و می گویند در یکی دو ماه گذشته زیان بسیاری دیده اند.

خاموشی های مداوم در شهرک‌های صنعتی و عدم هماهنگی آن موجب آسیب دیدگی به دستگاه‌ها و زیرساختهای مهم تولیدی در بنگاههای صنعتی خواهد شد.

شرکت کیان سامان اسپادان(تکنوفلور) هم از این قضیه مستثنا نیست. واحد های تولید و نت تکنوفلور با برنامه ریزی های شبانه روزی و بکارگیری تجهیزات مناسب تا حدودی مانع خسارات عمده ناشی از برق رفتگی های مداوم و نامنظم شده است.

البته لازم به ذکر است مدیران و مسئولین ذیربط بایستی در خصوص برق رفتگی های مکرر، اطلاع رسانی مناسب و به موقع  و همچنین رفع این مشکل چاره اندیشی مناسبی انجام دهند.