راه اندازی استاندارد 17025 آزمایشگاه

آزمایشگاه پارکت لمینت

آزمایشگاه پارکت لمینت :

شروع برنامه راه اندازی استاندارد 17025 آزمایشگاه با همکاری شرکت هیوا

واحد کنترل کیفی شرکت کیان سامان اسپادان(تکنوفلور) در راستای تحقق اهداف کیفی خود اقدام به راه اندازی استاندارد 17025 آزمایشگاه با همکاری شرکت هیوا نموده است.

لازم به ذکر است هم اکنون تست های مختلف آزمایشگاه در آزمایشگاه پارکت لمینت تکنوفلور به شرح ذیل است:

آزمون تعیین جرم واحد حجم (چگالی) تخته و آزمون تعیین جرم واحد سطح کاغذ: این آزمون بوسیله ترازوی دقیق و همچنین وسایل اندازه گیری طول (کولیس و ضخامت سنج دیجیتال) انجام می‌گیرد.
آزمون تعیین میزان رطوبت تخته و کاغذ توسط دستگاه آون: این دستگاه با فراهم کردن دمای داخلی مورد نظر در مدت زمان مشخص میزان رطوبت موجود در تخته و کاغذ را تعیین می‌کند.
آزمون تعیین میزان مقاومت به سایش توسط دستگاه Taber: این دستگاه بوسیله دستگاه Taber و سمباده های مخصوص میزان مقاومت به سایش محصولات (درجه AC) را اندازه گیری می کند.
آزمون تعیین میزان واکشیدگی ضخامت لمینت و همچنین تعیین درصد جذب آب تخته: این آزمون بوسیله دستگاه بن ماری و غوطه ور کردن آزمونه در آب با دمای معین انجام می‌پذیرد
آزمون تعیین میزان تغییر ابعادی پس از تغییر رطوبت: این آزمون بوسیله قرار دادن محصول در دسیکاتور و در رطوبت مشخص انجام می شود
آزمون اندازه گیری ابعادی کلیک: این آزمون بوسیله دستگاه اندازه گیری دقیق (پروفیل پروژکتور) و توسط کارشناسان اندازه گیری دقیق انجام میگیرد
آزمون تعیین میزان شفافیت محصولات لمینت: این آزمون بوسیله دستگاه گلسیمتر برای تعیین میزان شفافیت و میزان بازتاب نور انجام میپذیرد