لیست قیمت پارکت تکنوفلور

تکنو کلاسیک

Trust in Quality & Beauty
تومان 523000 قیمت خرید نقدی 1403
 • ضریب ضد سایش AC4
 • استاندارد E 1
 • مغزی HDF (پلاس)
 • ضخامت 8 MM
 • ابعاد 20*120

تکنو پوش (آدلر)

Simplicity is the ultimate choice
تومان 405000 قیمت خرید نقدی 1403
 • 10 رنگ
 • استاندارد E 1
 • مغزی HDF (پلاس)
 • ضخامت 8 MM
 • ابعاد 20*120

بیتلز

living your inner music
تومان 655000 قیمت خرید نقدی 1403
 • ضریب ضد سایش AC4
 • استاندارد E 1
 • مغزی HDF (پلاس)
 • ضخامت 8 MM
 • ابعاد 20*120

تکنو سان (جناغی)

Luxury Dream Floors
تومان 763000 قیمت خرید نقدی 1403
 • ضریب ضد سایش AC4
 • استاندارد E 1
 • مغزی HDF (پلاس)
 • ضخامت 8 MM
 • ابعاد 59*11.5

تکنو سان (15 سانتی)

Luxury Dream Floors
تومان 735000 قیمت خرید نقدی 1403
 • ضریب ضد سایش AC4
 • استاندارد E 1
 • مغزی HDF (پلاس)
 • ضخامت 8 MM
 • ابعاد 14 * 120

تکنو سان (ترکیبی)

Luxury Dream Floors
تومان 735000 قیمت خرید نقدی 1403
 • ضریب ضد سایش AC4
 • استاندارد E 1
 • مغزی HDF (پلاس)
 • ضخامت 8 MM
 • ابعاد23*120 - 11.5*120