کارگروه ساماندهی استادکاران نصب پارکت لمینت

بسته ویژه استادکاران

در راستای گردهمایی های مدون استادکاران نصب کلیه مراحل و فرآیندهای مربوط به این گردهمایی ها طبق صورت جلسات مدون در هیئت مدیره و واحد فروش شرکت کیان سامان اسپادان (تکنوفلور) بررسی، بازبندی و به مرحله اجرا رسیده است.
این فرآیندها شامل:
– تشکیل تیمهای نصب جهت انسجام بخشی از خدمات پس از فروش شرکت کیان سامان اسپادان(تکنوفلور)

– آماده سازی و تهیه اقلامی که در همایش ها نیازسنجی شد اعم از کیف نصب، کارت نصب، تعهدنامه های نصب و …
– پیاده سازی بسترهای آفلاین و آنلاین جهت ارتباط گیری مدون و پیوسته با تیم های منسجم نصب
– پیکربندی صحیح خدمات پس از فروش همراه با بیمه نامه  معتبر به واسطه ی تشکیل تیم های منسجم نصب
شایان ذکر است انسجام تیم های نصب باعث شده استانداردسازی نصب در کشور پایه گذاری شده و تیم  استادکاران و مشتریان رضایت کامل داشته باشند.

واحد روابط عمومی تکنوفلور

بسته ویژه استادکاران نصب

 

نحوه پر کردن ضمانت نامه

 

اقلام آماده شده جهت ارسال