معرفی برندگان جشنواره حرفه ای بازی کن…

برندگان جشنواره حرفه ای بازی کن پارکت لمینت تکنوفلور:
گلستان موسی آق کاکلی
خراسان رضوی علیرضا پهلوانی
مازندران آقایان وفایی، تقوی، مجید ملکی، پورعلی، حق شناس، میرنظر
اردیبل آقایان تکریم، زمانی، توفیق خواه، تقوی، نصیری خواه،
تهران خانم غفوری
کرمان آقایان محکم، تاج پور
اصفهان آقای همایونی
البرز آقایان عصاری، عبدی، اصفهانی، ترابی، شعبانی
خوزستان آقایان رحیمی، دروازگان، نادریان، ذوالفقاری

ضمن تبریک به عزیزان همکار و تشکر از همه عاملین که در جشنواره پارکت لمینت تکنوفلور شرکت کردند امیدواریم در جشنواره های بعدی میزبان همه عزیزان باشیم.

مشاهده فیلم در آپارات

مشاهده فیم در اینستاگرام