ضمانت نامه پارکت لمینت

ضمانت نامه پارکت لمینت :

ضمانت نامه پارکت لمینت ، کلیه محصولات پارکت لمینت تکنوفلور شامل ضمانتنامه سه ساله محصول و 12 سال خدمات پس از فروش می باشد. لازم به ذکر است پوشش بیمه ایران پشتوانه محکمی برای ضمانتنامه می باشد.

دستورالعمل اجرای ضمانت نامه

خدمات ضمانت در مدت زمان مربوط، شامل تعمیر و جایگزین کردن محصول جدید با قسمت آسیب دیده بدون دریافت هیچگونه هزینه می باشد.

خدمات ضمانت تنها برای مواردی شامل می گردد که توسط تیم نصب منتخب اجرا شده باشد.

در صورتی که کارفرما به هر دلیلی توصیه های نصب و نگهداری را رعایت نکند، خدمات ضمانت به هیچ وجه برای محصولات آسیب دیده لحاظ نخواهد شد.

خدمات پس از فروش بعد از مدت زمان مربوط به ضمانت، شامل تعمیر و جایگزین کردن محصول جدید با قسمت آسیب دیده با دریافت هزینه می باشد.

ویدئوی مربوط به توضیحات ضمانت نامه