اعتباربخشی به ضمانتنامه تکنوفلور

بیمه نامه

برند تکنوفلور در راستای اعتباربخشی به ضمانتنامه های صادره ضمن پایبندی به تعهدات خود طی عقد قرارداد با بیمه ایران و پشتیبانی کامل نسبت به صدور بیمه نامه کیفیت محصولات اقدام نموده است. در همین راستا کلیه مراحل و فرآیندهای ارائه بیمه نامه طی نامه رسمی از سمت واحد فروش به کلیه نمایندگی ها و عاملین فروش سراسر کشور اطلاع رسانی شده است.