طرح توسعه آزمایشگاه پارکت

پیرو بهبود و ارائه محصولات با کیفیت و به تبع آن بالا بردن ضریب رضایت مشتریان شرکت تکنوفلور اقدام به توسعه آزمایشگاه کیفی خود نموده است. در این راستا با همکاری واحدهای استانداردسازی برون سازمانی و همچنین فعالیت های مستمر واحد QC کارخانه، تجهیزات به روز و دقیق آزمایشگاهی جهت بهره برداری های صنعتی تأمین گردیده است و آزمایشگاه شرکت کیان سامان اسپادان تبدیل به یک آزمایشگاه مدرن گردیده است.

آزمایشگاه تولید تکنوفلور

آزمایشگاه تولید تکنوفلور

آزمایشگاه تولید

آزمایشگاه تولید

آزمایشگاه تولید